אודות איגוד כתבי הבלוגים בישראל

איגוד כתבי הבלוגים בישראל פועל למען הבלוגריסטים והעוסקים בתחומי ניו מדיה על כל מרכיביה. האיגוד מייצג את כותבי וכותבות הבלוגים והניו מדיה בתחומים נרחבים הכוללים הכרה במעמד המקצועי של חברי האיגוד גם אם פעילותם נעשית שלא במסגרת עבודתם הקבועה.
האיגוד מקיים מגעים שוטפים עם גורמים ממשלתיים וגופים ציבוריים אחרים כדי להסדיר נושאים הנוגעים ישירות ובעקיפין לעבודת הבלוגרים בכל תחומי פעילותם.
האיגוד מקיים שיתופי פעולה עם גורמים שונים בארץ ובעולם על מנת לאפשר לחבריו ליהנות מהיתרונות של השת"פים הללו.

האיגוד עושה לקידום רמתם המקצועית של חבריו ופועל לארגון פעילויות במישורים שונים כגון כנסים, סדנאות, מפגשים וסיורים, הן במסגרת האיגוד והן בשיתוף גופים אחרים.
האיגוד גם דואג לרווחת חבריו, להטבת תנאי פעילותם ולקבלת תגמולים ניאותים עבור פרסומיהם.
פעילות האיגוד נעשית במסגרת עמותה רשומה ועל פי תקנון מפורט המחייב את חבריה.

אל תפספסו את האירועים הקרובים שלנו והירשמו כבר עכשיו