תעודת כתב בלוג

כל חברי האיגוד יהיו זכאים לתעודת כתב בלוג מטעם האיגוד.
התעודה תונפק לאחר תשלום דמי החבר לשנה הקרובה והיא תישא את הפרטים הבאים:
שם החבר/ה, תמונת החבר/ה ומספרם הסידורי באיגוד.
התעודה מאפשרת למי שמחזיק בה להיות מזוהה ככתב בלוג והיא מקלה על נושאי התעודה להיכנס לאירועים שונים ולאתרים שהם נושא כתיבתם. התעודה מיועדת להקל על חברות וחברי האיגוד בעת ביצוע פעילותם. 
כל בעל/ת תעודה ת/יקבל גם מדבקה לרכב שתזהה אותו/ה כאיש/אשת תקשורת.
יודגש כי התעודה היא מטעם איגוד כתב הבלוגים בישראל ואינה מייצגת כל גוף רשמי או לא רשמי אחר.

*התמונה להמחשה

הטבות מיוחדות

כל חברי האיגוד יהיו זכאים להטבות שונות שמיועדות במיוחד לחברות ולחברים במסגרת שיתופי פעולה בין האיגוד לגופים שונים.
רשימת ההטבות תתפרסם ותתעדכן מפעם לפעם באתר האיגוד

כנסים מקצועיים

האיגוד מקיים כנסים מקצועיים לחבריו במסגרת עצמאית או באמצעות שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים. ההשתתפות בכנסים מחייבת הרשמה מראש.
חלק מהכנסים ניתנים לחברות ולחברי האיגוד ללא תשלום וחלקם מחייב תשלום בעת ההרשמה.
רשימת הכנסים תתפרסם ותתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט של האיגוד.

סדנאות והכשרות

האיגוד יקיים במסגרת פעילותו השוטפת סדנאות והכשרות מקצועיות לחברותיו ולחבריו.
הסדנאות יכללו נושאים הקשורים לנושאי פעילותם של כתבי וכתבות הבלוגים בתחומים השונים והם יועברו על ידי אנשי מקצוע מוכרים בתחומם.
ההשתתפות בסדנאות ובהכשרות מחייבת הרשמה מראש.
הפעילות תתקיים בתשלום למעט אותן פעילויות שינתנו לחברי האיגוד ללא תשלום.
רשימת הסדנאות וההכשרות תתפרסם ותתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט של האיגוד.

סיורי בלוגרים

האיגוד יקיים לחברותיו וחבריו סיורים בנושאים שונים. בנוסף יתקיימו סיורים יזומים ע"י גופים אחרים שהמידע אודותם יועבר להנהלת האיגוד והפרטים על אותם סיורים יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד.
חלק מהסיורים יתקיימו בתשלום ויתקיימו גם סיורים ללא תשלום.
ההשתתפות בסיורים המאורגנים ע"י ידי האיגוד מחייבת הרשמה מראש.
המידע אודות הסיורים יתפרסם ויתעדכן מפעם לפעם באתר האיגוד.

שיתופי פעולה

האיגוד פועל לקיום שיתופי פעולה תקשורתיים ומסחריים עם ארגונים וגופים שונים. שיתופי פעולה אלו יתקיימו בתחומים כגון הזמנות למסיבות עיתונאים, הפצת הודעות לעיתונות הקשורות לתחומי העיסוק השונים של חברי וחברות האיגוד וכן, התקשרויות עם גופים מסחריים שונים על בסיס כלכלי בין האיגוד עצמו וגם בין חברות וחברי האיגוד לאותם גופים.
פעילות האיגוד בתחומים אלה אינה מחליפה או עומדת בניגוד לפעילות הפרטנית של חברות וחברי האיגוד ואינה נמצאת בסתירה לפעילותם העצמאית.

אל תפספסו את האירועים הקרובים שלנו והירשמו כבר עכשיו