שאלות ותשובות

רשאי להתקבל כחבר באיגוד מי שהוא בעל בלוג, הסכת (פודקסט), ערוץ וידיאו באינטרנט, או מנהל דף נושא באינסטגראם ובתנאי שהפעילות האחרונה של באחד מעלה הייתה לפחות עד לפני 6 חודשים.

ההחלטה מתקבלת ע"י ועדת קבלה המורכבת מחברי הנהלת האיגוד על פי הקריטריונים שבתקנון. חשוב לציין שהקריטריונים לקבלה מרחיבים ולא מצמצמים. זאת, על מנת לעודד גם בלוגרים בראשית דרכם להיות חלק מגוף תומך.

רשאי להתקבל כחבר באיגוד מי שהוא בעל בלוג, הסכת (פודקסט), ערוץ וידיאו באינטרנט, או מנהל דף נושא באינסטגראם ובתנאי שהפעילות האחרונה של באחד מעלה הייתה לפחות עד לפני 6 חודשים.

חברי האיגוד מקבלים תעודה שעליה כתוב "כתב בלוג".
כל גוף רשאי להנפיק לחבריו תעודות חבר ובתנאי שציון תחום ההתמחות על גבי התעודה קולע לאמת. אין חוק שמגביל ארגון כלשהו בהנפקת תעודות חברות לחבריו. לכן גם איגוד כתבי הבלוג בישראל רשאי לעשות זאת. ציון "כתב בלוג" על גבי התעודה הוא מדויק וקולע לאמת.

המשמעות היא שהכלוגר, מחזיק התעודה ,יכול להזדהות על פי הצורך ועל פי החלטתו ככתב בלוג. הצגת התעודה יכולה להקל על עבודתו כבלוגר.

איגוד חייב לפעול ביציבות פיננסית. אם לא ייעשה כך הוא יתמוטט או שלא יעמוד בדרישות רשם העמותות. ההחלטה להצטרף לאיגוד היא החלטה מחייבת. משום כך נדרשת התחייבות של לפחות שנה. אם אין התחייבות כזאת והתשלום מחולק לחודשים, הרי כל אחד יכול להחליט באיזה חודש הוא רוצה להיות חבר ובאיזה לא. גם כך יכול לחבר לפרוש מהאיגוד כרצונו, אבל התשלום נשאר למשך שנה והיציבות של האיגוד מובטחת.
בנוסף, כל הורדה כספית כרוכה בעמלות גבוהות. אם עושים זאת מספר פעמים רב במשך השנה, העמלות מצטברות לסכום גבוה מאוד.

הכסף משמש לביצוע פעולות הנדרשות על פי חוק, כגון רישום ברשם העמותות. גם הנפקת תעודות חבר כרוכה בעלות כספית. בנוסף, כל פעילות של האיגוד עולה כסף, החל משכירת אולם, תשלום מרצים, קניית חומרים נלווים וכדומה. עד היום מי ששילם על כל אלה לקראת כנס ההשקה, היו חברי הצוות המוביל מכיסם הפרטי.בנוסף, כל הורדה כספית כרוכה בעמלות גבוהות. אם עושים זאת מספר פעמים רב במשך השנה, העמלות מצטברות לסכום גבוה מאוד.

במסגרת הגופים שיפעלו באיגוד, תוקם מועצה שחבריה יהיו ראשי הוועדות המקצועיות (ועדת אתיקה, ועדת קידום מקצועי וכדומה) וכן רכזי התאים השונים (תא כתבי הלייף סטייל, תא כתבי טכנולוגיה, תא כתבי חברה, תא כתבי חדשות, תא כתבי תיירות, תא כתבי אוכל, תא כתבי יין וכדומה). כל תא יהיה גוף עצמאי לקבלת החלטות ואלו יועברו לדיון בהנהלה על מנת שניתן יהיה לבצע את החלטות התא באופן רשמי. כאשר האיגוד יקיים בחירות להנהלה, יתקיימו במקביל גם בחירות בתאים עצמם על מנת שאלה יחליטו על נציגיהם למועצה.

במסגרת הגופים שיפעלו באיגוד, תוקם מועצה שחבריה יהיו ראשי הוועדות המקצועיות (ועדת אתיקה, ועדת קידום מקצועי וכדומה) וכן רכזי התאים השונים (תא כתבי הלייף סטייל, תא כתבי טכנולוגיה, תא כתבי חברה, תא כתבי חדשות, תא כתבי תיירות, תא כתבי אוכל, תא כתבי יין וכדומה). כל תא יהיה גוף עצמאי לקבלת החלטות ואלו יועברו לדיון בהנהלה על מנת שניתן יהיה לבצע את החלטות התא באופן רשמי. כאשר האיגוד יקיים בחירות להנהלה, יתקיימו במקביל גם בחירות בתאים עצמם על מנת שאלה יחליטו על נציגיהם למועצה.

קשר עם חברות המעוניינות לקדם עסקים עם בלוגרים, הודעות מיח"צ, כנסים והשתלמויות מקצועיות, סיורים שיוזם האיגוד, השתתפות חינם בפרויקטים שפתוחים בתשלום לכאלה שאינם באיגוד.

האיגוד מעביר לכל חבריו ללא הבדל את כל המידע שנשלח ע"י יח"צ והחבר בוחר את המתאים לו. האיגוד אינו מתערב בקשר הישיר שיש לכל אחד עם משרדי יח"צ.

האיגוד מפרסם את ההזמנות כלשונן וכל חבר צריך לראות אם הוא עומד בקריטריונים. ההחלטה הסופית אם לרשום את המוזמנים תהיה של המזמין עצמו. בכל מקרה. אם חבר יחשוב שהחלטת המזמין אינה סבירה, הוא יוכל לפנות לאיגוד על מנת שהנושא ייבדק מול הגורם המזמין.

בישראל אין עדיין סוג כזה של ביטוח למרות שהוא קיים כבר במדינות שונות בעולם. האיגוד בקשר עם אנשי ביטוח על מנת לקבל הצעות בתחום זה ורק לאחר מכן התקיים דיון מעמיק בנושא.

החוקים העוסקים במה מותר ומה אסור בפרסום, חלים גם על בלוגרים בדיוק כפי שהם מחייבים עיתונאים. אין לכך שום קשר עם התאגדות וכל בלוגר עלול להיות חשוף לתביעה אם לא ישמור על החוק. האיגוד יקיים סדנאות שיעסקו בתחום זה על מנת לאפשר לחבריו להכיר את החוקים הקשורים בעבודת הבלוגר.

האיגוד דואג בראש ובראשונה לחבריו ומאפשר להם לקבל את כל מה שהושג עבורם במישור הציבורי, העסקי והתכני. חלק מהפעילויות ניתנות בחינם וחלק אחר יהיה מסובסד. מי שאינו חבר איגוד יוכל להשתתף רק בחלק מהפעילויות וגם זאת, בתשלום מלא.
סביר להניח שההישגים שישיג האיגוד בתחום הציבורי ישפיעו לטובה גם על מי שלא יהיה חבר באיגוד, אך היכולות למנף הישגים כאלה גוברת כאשר הארגון נשען על מספר גדול ככל האפשר של חברים רשומים.

האגודה פועלת בעניין זה, כמו גם בעניינים אחרים, על פי הנחיות רשם העמותות. הנחיות אלה קובעות כי הבחירות לבעלי התפקידים באיגוד חייבות להתקיים לפחות כל 4 שנים ע"י האסיפה הכללית. ניתן לקצר את הזמן בין בחירות לבחירות ובתנאי שהחלטה כזאת תופיע בתקנון האיגוד על פי החלטת האסיפה הכללית. מקובל לקבוע שבמהלך תקופת היסוד, האיגוד מתנהל על ידי הנהלה ממונה או מתנדבת עד לתקופת הבחירות הקרובה. מייסדי האיגוד קבעו כי האסיפה הכללית הראשונה תתקיים בחודש נובמבר או דצמבר 2020 ואז יתקיימו לראשונה בחירות למוסדות האיגוד. המידע על תהליך הבחירות יתפרסם לקראת האסיפה הכללית.

אל תפספסו את האירועים הקרובים שלנו והירשמו כבר עכשיו