Skip to content
Home » פדיון נפש – שאלות תשובות

פדיון נפש – שאלות תשובות

 • by

ישנן המון שאלות שעוסקות בפדיון נפש, אנו כאן כדי לעשות לכם סדר בכל מה שקשור למנהג זה.

פדיון נפש – מה זה?

פדיון נפש הוא מנהג יהודי עתיק, המבוסס על האמונה שאדם יכול לשלם כסף כדי להציל את עצמו או את יקיריו ממצוקות
שונות, כגון מחלה, מוות, או משפט
.

 

מהו מקור המנהג?

המנהג של פדיון נפש נובע ממספר מקורות, כגון:

 • התנ"ך: בספר בראשית מסופר על אברהם אבינו, ששילם 100 שקל כדי להציל את חיי בנו יצחק מידי האל.
 • המשנה: במסכת נדרים נאמר כי אדם יכול לשלם כסף כדי להשתחרר מנדר.
 • התלמוד: בתלמוד הבבלי נאמר כי אדם יכול לשלם כסף כדי להציל את עצמו או את יקיריו ממצוקות שונות.

איך עושים פדיון?

ישנם מספר מנהגים שונים של פדיון נפש. מנהג מקובל הוא להקריב סכום כסף לצדקה, ולומר נוסח ברכה מיוחד.

מי יכול לעשות פדיון?

כל אדם יכול לעשות פדיון נפש, עבור עצמו או עבור יקיריו.

 
 
פדיון נפש
 

מתי עושים פדיון נפש?

ניתן לעשות פדיון נפש בכל עת, אך ישנם זמנים מיוחדים בהם המנהג נפוץ יותר, כגון:

 • בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, כדי להבטיח שנת הצלחה וחיים ארוכים.
 • בעת מחלה או מצוקה, כדי לבקש רפואה או להקל על המצוקה.
 • לפני משפט, כדי לבקש משפט צודק.

 

כמה עולה לערוך פדיון נפש?

אין סכום קבוע לפדיון נפש. הסכום נקבע על פי היכולת הכלכלית של האדם, והמצוקה שבגינה הוא מבקש לעשות פדיון נפש, הסכום הנפות הוא 180 ש"ח שזה 10 פעמים חי.

האם פדיון נפש מבטיח הצלחה?

אין ודאות שהפדיון יביא להצלחה. עם זאת, המנהג נועד להביע אמונה, ולבקש עזרה

האם פדיון נפש הוא מעשה חובה?

אין חובה לעשות פדיון נפש. עם זאת, המנהג נחשב למצווה טובה, ורבים נוהגים לעשותו.

האם יש מקומות מיוחדים שבהם ניתן לעשות פדיון נפש?

ישנם מקומות רבים שבהם ניתן לעשות פדיון. מקומות נפוצים הם בתי כנסת, מרכזי צדקה, או ישיבות של מקובלים.

מהם הסגולות של פדיון נפש?

ישנן מספר סגולות המיוחסות לפדיון נפש, כגון:

 • הבטחת הצלחה וחיים ארוכים.
 • רפואה ממחלות.
 • הצלחה במשפט.
 • הגנה מפני סכנות.

סיכום

פדיון נפש הוא מנהג יהודי עתיק, המבוסס על אמונה וביכולת להציל את בני האדם ממצוקות שונות. המנהג נחשב למצווה טובה, ורבים נוהגים לעשותו.

 

 

דילוג לתוכן